Komplexní péče o dřeviny

Odborné ošetření stromů:

 - výchovný řez mladých stromů
 - péče o vzrostlé stromy - bezpečnostní řez
                                    - zdravotní řez
                                    - redukční řez
                                    - stabilizační řez
                                    - tvarovací řez
Instalace bezpečnostních vazeb (dynamické, statické)
Hodnocení provozní bezpečnosti stromů (včetně návrhu vhodného ošetření)
Kácení stromů - směrové
                      - postupné pomocí stromolezeckých technik, pomocí montážních plošin a jeřábů
Likvidace dřevní hmoty - odvoz, štěpkování

Odstraňování pařezů - frézování

Výsadby dřevin včetně povýsadbové péče